Logo BK Lipník n/B

Nová sportovní hala

Před několika dny jsme měli možnost se podívat do naší nové sportovní haly. Novou halu naše město již dlouhá léta potřebovalo. Jsme rádi, že nadcházející sezóny budeme moci odehrát v moderních prostorách.
Hala, o rozloze 2450 m2 , je koncipováno jako krytá sportovní hala pro míčové hry. Základním prostorem je tělocvičný sál se sportovní plochou o rozměrech 45 x 24 m, výšky 7,1 m s tribunou pro veřejnost (168 míst k sezení, 56 míst ke stání) a horolezeckou stěnou 350 m2 situovanou na jižní stěně. O prostor se mimo jiné budeme dělit s házenou, odbíjenou (omezená výška - pro vrcholovou soutěž je požadováno 12 m), malou kopanou, nohejbal, florbal, hokejbal, tenis, badminton a další.
Zázemí sportovní haly budou tvořit 4 šatny pro sportovce (každá pro 22 osob) se sprchami, šatna pro trenéry, posilovna, nářaďovna, šatna a sociální zařízení pro veřejnost, 4 klubovny (z nichž je jedna samozřejmě i naše), kancelář a bufet pro 39 osob, technická místnost.
Před vstupem do objektu je navržena zpevněná plocha a parkoviště pro 50 aut z toho jsou 4 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu.
Za toto vše patří velké díky městu Lipník nad Bečvou.

Sponzoři

| |
|
©BufiLR